Yorum yapılmamış

[04-02-2017] Çalıştay

Bu hafta olağan hala getirmeyi planladığımız Çalıştayımızın üçüncüsünü gerçekleştirdik.

-Çalıştaya isteyen herkes katılabilir.

-Çalıştaya idareci olarak bir başkan oylamayla seçilir.

Çalıştaylarımızın misyonu ve vizyonu;

Karanlığa küfretmektense bir ışık yakmaya çabalıyoruz. Şiddet fanatizminden uzak akıl bilim ve sevgi üzerine fikrini beyan edip tartışma değil paylaşma amacındayız. Haklı çıkmak için değil HAK için gerçek için bilgi sahibi olmak için bilmediklerimizi öğrenme çabasındayız.

Bu Haftaki Çalıştayımızın Konusu :

Çalıştayımız başlamadan önce oy ve fikir birliği ile Kulbak Bilge Ötüken Tasavvufu Çalıştayımızın gündemi olarak seçildi. Çalıştay başlamadan önce sayın Oktan Keleş Beyin Kulbak Bilge Ötüken Tasavvufu isimli eseri derneğimizde okunuldu. Bu okuma yapılırken kitaptan sayfalar ekrana yansıtılarak katılımcıların okumayı takip etmeleri sağlandı.

 1. Kassas Suresi 30. Ayet :  Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.”

  Buradaki ağaçtan seslenme ifadesi ele alındı.

 2. Nas Suresi 5. Ayet :  Ki o insanların göğüslerine vesvese verir.

  Buradaki şeytanın göğse vesvese vermesi ifadesi ele alındı.

 3. 29. dakikadan itibaren sayın Oktan Keleş bey ilk madde üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

 4. Şeytanın da bazı ilahi bilgilere sahip olduğunun açıklanması.

 5. Şura Suresi 51. Ayet :  Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  Bu ayet üzerinden yapılan açıklamalarla kendisine vahiy geldiğini iddia eden sahtekarlara cevap verildi.

 6. Rab esması üzerine açıklamalarda bulunuldu.

 7. 40.dakikaden itibaren sayın Oktan Keleş bey Ali Mushafından çok önemli açıklamalar yaptılar.

 8. Musa peygambere ağaçtan seslenilmesi ifadesinin mahiyeti açıklandı.

 9. 56. dakikadan itibaren sayın Oktan Keleş bey Rab, Vahiy kavramlarına açıklık getirdi.

 10. Şeytanın insanları aldatma usulleri üzerine konuşuldu Enam 43, Nahl 63, Ankebut 38, Enfal 48 : Şeytan yaptıklarını süslü gösterdi.

 11. 01.16 dakikadan itibaren bu konuya sayın Oktan Keleş bey açıklık getirdiler.

 12. “Hepsinden iyisi bir gönüle girmektir” ifadesi açıklandı.

 13. 01.28 dakikadan itibaren sayın Oktan Keleş bey ters tefsir yöntemini anlattılar.

 14. Musa peygamberin bir ilim sahibi olduğu ve bu ilimle Allah’la bağlantı kurduğu gerçeği açıklandı.

 15. Asa ve ilim ilişkisi açıklandı.

 16. Musa peygamberin ağacın sırrını bilmeyip öğrendiği açıklandı.

 17. Vahiyle muhattabiyetin mahiyeti açıklandı.

 18. Şeytanın fısıldamasının sebebi açıklandı.

 19. Allah vahyeder şeytan taklit eder gerçeği açıklandı. (Bu kısım için Asa kitabı Ula kısmını okuyunuz)

 

Video :