Bir gayesi olan (yaratılış gayesi) bu gayeyi gerçekleştirmek için milli-manevi-maddi ( öz değerler – Kuran bilgisi – ilim, bilim ) değerlere sahip, HAKK’I üstün tutan ve yaşayan, kınayanın kınamasından korkmadan her zaman ve her yerde HAKK’I söyleyip sabrı tavsiye eden, bu değerleri koruyan ve gelecek nesillere aktaran şuur ve güzel ahlak sahibi örnek kişiye denir.

Kalperen, Beka Erenlerinin nefesini alemi vücudunun her zerresine alarak, varlığında o nefesi her daim hissederek teslim olup sin’e giren, gönül ocağını yakan, gönül ateşinin sıcaklığına tahammül göstererek cevheri ortaya çıkaran ve onu Örste döverek şekil verip, yaratılmışların zikrine hem hal olandır… Dem bu demdir.  Alem , gülistandır.

Kötülük ve şerrin takibinde gevşeklik göstermez. Gerektiğinde Alp olur, kılıç gibi parlar.

Kötülük ve şer Kalperen’in göğsünde ki  o aşk ateşinde yanıp kül olur.

Kızılelma öğreti ve bilincinin oluşması, yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasına katkı sağlar.

Her kuş kendi cinsiyle uçar. Ama bütün kuşlar zümrüdü Anka ile uçmak ister.