Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı;

Dernek; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, Ülkemizin ve Milletimizin Bağımsızlığı,  Bölünmez Bütünlüğü,

Türk Milleti’nin Birlik ve Beraberliği, Devletimizin, Milletimizin İstikbalinin Müdafası ve İlelebet Muhafazası,

Taşıdığımız Milli, Manevi Değerleri, (Sarsılmaz İnancımız, Cumhuriyetimiz, İlk şehidimizin ve Şehitlerimizin Kan’ı ile Boyanmış Şanlı Al Bayrağımız ve Tarihimiz, Milli duygularımızı kabartan, Bağımsızlığımızı Haykıran  İstiklal Marşımız, Uğruna Her Zaman Can Feda Etmeye Hazır Olduğumuz  Vatanımız) Sevgisinin Bilincini Oluşturmak, bu bilince sahip olmak, korumak, yaşamak, yaşatmak,

Türk Tarihinin, İnsanlık Tarihinin, Devletler, Milletler  ve Toplulukların (Yaşanmış, Unutulmuş, Unutturulmuş, Örtülmüş, Değişime Uğramış ya da Yanlışı Ortaya konulmuş) Medeniyetlerinin ve Mesellerinin Yazılı ve Sözlü (söylenceli) kadim bigilerinin, Tarihlerinin, Gerçeğinin Ortaya Çıkarılması Hakikat ve manasının Medeniyetimize, Çağımıza, İnsanlığa ve Geleceğe Dönük Olumlu ve Faydalı Katkılar Sunmasını İbret Alınmasını, Ders çıkarılmasını Tavsiye Etmek,

İnanç Bağı, Soy Bağı, Dil Bağı, Tarih Bağı, Kültür Bağı ile birbirlerine bağlı Türk Devlet, Millet ve Millet Topluluklarının,

İnanç bağı ile birbirlerine bağlı Devlet, Millet ve Millet Topluluklarının,

Çevresel ve bölgesel bağlarla birbirlerine bağlı Devlet, Millet ve Millet Topluluklarının

Ortak değer, ortak bilinç, ortak ideal, ortak hedefler etrafında, ortak menfaatlerimizde birleşilmesi, huzur, barış, refah içinde (yurtta barış cihanda barış) yaşanmasına yaşatılmasına katkı sağlamak,

Kadim ve deruni devlet yönetimi anlayışımıza, inanç ve ülkümüze beşiklik eden tarihsel, güncel, gelecek misyon ve öğretisi olan Ergenekon bilincinin oluşmasına katkı sağlamak,

Turan Birliği bilincinin oluşması ve  amaç edinilmesi, değerlerinin belirlenmesi yaşanması, yaşatılmasına katkı sağlamak ve öncülük etmek,

Kızılelma öğreti ve bilincinin oluşması, yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasına katkı sağlamak

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri  takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel, çevresel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik yapısına, iç ve dış siyasi, ekonomik, sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve stratejik değerlendirmeler yapmak, geleceğe dönük öngörülerde bulunmak, karar alıcılara Milli menfaatler doğrusunda gerçekçi, dinamik, oluşumcu, etkin çözüm ve karar seçenekleri  üretmek, sunmak,

İnsanlık tarihi başlangıcı ve bundan sonra da devam edecek zaman süresince insanlığın gerek duyduğu manevi ve maddi kalkınma gereklerinin mana ve hakikatının ortaya konulması, duyurulması, yaşanması, yaşatılması ve korunması için çalışmak,

Bireylerin Doğuştan Kendisine Verilen Yaşama Hakkı, İnanç Hakkı, Akıl Sağlığının Korunması Hakkı, Neslinin Korunması Hakkı,  Karşılıklı Rızaya Dayalı Antlaşmalardan Doğan haklarının korunması, İnsanın Yardılışına Uygun Evrensel Hak Anlayışının ve Ahlak kurallarının ortaya konulması Yaşanması, Yaygınlaşması, Korunması ve insanlık ortak vicdanının oluşturulmasına çalışmak,

İnsanın ve İnsanlığın düşmanını, yardımcılarını, işbirlikçilerini, fikirlerini, planlarını, tuzaklarını tekliflerini, oluşturabileceği, tehlikeleri, olumsuzlukları anlatmaya, uyarmaya, zarara uğramaya ve uğratılmamaya  karşı çaba göstermek,

Hakk’kı üstün tutan bir anlayışla, inancı, dili, ırkı, fikri ve düşüncesi ne olursa olsun, Hakk’ın, haklının, mağdurun, mazlumun, ezilenin yanında olmak, hakkını ve hukukunu savunmak, korumak,

Gerçek Hakk anlayışının evrensel boyutta yaşanması, yaşatılması, muhafazası, müdafası,  gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için çalışmak,

Kuvveti, imtiyazı, menfaati, zenginliği üstünlük sayacak, sömürecek, ezecek, istismar edecek, her türlü ideolojik, teknolojik, politik, ekonomik, düşünce, kavram ve doktorinlerin yanlışlığını saptamak belirtmek, duyurmak ve karşısında olmak,

İnsana  ve İnsanlığa Emanet edilen, insanın ve insanlığın ortak mirası, yer altı yer üstü dünya varlıklarının ve değerlerinin, insanlığa fayda ve hizmet amacının dışında, insanın, insanlığın, devlet, millet ve toplulukların üstünde baskı oluşturmak, üstünlük kurmak, haksız fayda ve yarar sağlamak, huzur ve barışı bozmak yok etmek çalışmalarının karşısında olmak, hatırlatmalar ve uyarılar yapmak,

Bütün canlıların yaşaması için elzem ve hayati öneme sahip olan hava, toprak ve suyun, doğanın, çevrenin,  ormanların, bitki örtüsünün, floranın, gıda ve gıda maddelerinin tohumların, hayvan neslinin, yapısının bozulmaması, yok edilmemesi kirletilmemesi, israf edilmemesi, gelecek nesillere temiz ve korunmuş bir  emanet olarak ulaştırma görev ve bilincini yerleştirmeye çalışmak ve bu sorumluluk içinde yaşamak ve yaşanmasına katkıda bulunmak,

Hukuki, siyasi, ekonomik, sanayi, bilim, sosyal, kültürel, tıp, tarih, sanat, arkeoloji, teknoloji, uzay çalışmaları alanında yükselmesine, yüceltilmesine, Milletimizin, İlim ve İrfanının hakiki manada Oluşması, Yaşanması, Geliştirilmesi, Korunması gelecek nesillere Sağlıklı Bir Şekilde Aktarılması ve Bunların Top Yekün Bekası için çalışmak,

Çağımızın ihtiyaç duyduğu bilgi ve analizleri üretmek, ihtiyaç duyulan bilgileri analizleri doğru bilgi ve analiz yığınları arasından çıkararak bir seçki halinde kamuoyuna ve karar alıcılara sunmak, amacı ile kurulmuştur.