Yorum yapılmamış

Kamuoyuna Saygıyla ve Önemle Duyurulur

Kalperen Ocağı Derneği kurulduğunda tüzük amaç ve faaliyetleri kamuoyuyla (onaltıyıldız.com) paylaşmıştı.

Özetle tekrar edecek olursak; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bağımsızlığı ve Milleti ile Bölünmez Bütünlüğü, Kadim Türk Ülküsü, Türk Birliği, Milli ve Manevi Değerlerimizin önemi ve önceliği’ne önem vermek,yaşamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Aziz Türk Milletinin her alanda gelişmesine üzerine düşen sorumluluğu anayasamızın çizdiği kanunlarımız içerisinde yerine getirmek amacı ile kurulmuş bir STK’dır.

Tüzük amaç ve faaliyetlerine bakıldığında çok açık olarak bir yardım kuruluşu olmadığımız anlaşılacaktır. Elbette ki sosyal sorumluluk projeleri yardım faaliyetleri tüzük amaç ve faaliyetlerimiz içindedir.

Kalperen Ocağı Derneğimizin ve kurucu banimiz Oktan KELEŞ Bey ‘in yapmış olduğu faaliyetler, güncel ve gelecek projeksiyonları, hedefleri kamuoyumuz tarafından heyecanla ve önemle takip edilmekte büyük bir hüsnü kabul ile karşılık bulmaktadır.

Milletimizin gönlünde deruni yer alan derneğimiz güvenilir ve bilinir olmuştur. Bunun içinde Türk Milletine engin sağduyusuna ve alicenaplığına şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu güvenilirlik ve bilinirlik bazı art niyetli kişiler ve çevreler tarafından su istimal edilmek ve itibar suikastine uğratılmak istenmektedir.

Kalperen Ocağı Derneği Genel Merkezi’nin bilgisi ve dahli olmaksızın bir takım yardım faaliyetleri için derneğimizin adı kullanılmak istenmiştir. Bunu yapanlar tespit edilecek gerekli uyarılar ve haklarında kanuni işlemler yapılacaktır.

Böylesine bir suiistimale asla ve kat’a meydan vermeyeceğiz.

Derneğimizin adı ve idealleri Yüce Türk Milletinin inançsal, ülküsel ve insani değerlerinin suiistimal edilmesine hangi şartta olursak olalım asla tevessül etmeyeceğimizin bilinmesini önemle ve özellikle arz ederiz.

Dernek faaliyet ve duyuruları resmi sitemiz olan www.kalpoder.com sitemizden ayrıca www.onaltiyildiz.com sitesinden yapılmaktadır.

Bunların dışında yapılan duyurular, çağrılar ve faaliyetler hangi ad ve kişilerce yapılmış olursa olsun dikkate alınmamalıdır. Aksi halde hiçbir sorumluluğumuzun olmayacağını açıkça beyan ediyoruz.

Yüce Türkiye Cumhuriyeti Devletimize ve Aziz Türk Milletimize olan bağlılığımız ve saygı değer kamuoyuna verdiğimiz önem ve sorumluluğumuz gereği bu açıklamayı yapıyoruz.

Önemle ve saygılarımızla

Yener DURSUN
KALPODER Gnl. Bşk.

Tags: Yardım Faliyeti

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.