Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
Bir Meczup Kalperen’in Rüyası 3. Bölüm: Semboller ve Biat

Bir Meczup Kalperen’in Rüyası 3. Bölüm: Semboller ve Biat

8

Yazı Dizimizin bu bölümünde tüm dünya üzerindeki Şeytanilerin bulundukları ülkelerde yaptıkları işlerine yerleştirdikleri sembollerin bazılarını ve özellikle saklı kalmış bir tanesini inceleyeceğiz. Ama öncesinde yazı dizimizin önceki bölümlerinin linklerini sizlerle paylaşalım.

Bir Meczup Kalperenin Rüyası 1. Bölüm: Küp
https://kalpoder.com/bir-meczup-kalperenin-ruyasi-1-bolum-kup/

Bir Meczup Kalperenin Rüyası 2. Bölüm: Lost Dizisinin Sırrı ve Deccal’in Çıkışı
https://kalpoder.com/bir-meczup-kalperenin-ruyasi-2-bolum-lost-dizisinin-sirri-ve-deccalin-cikisi/

Bir önceki yazımızda Deccal’ in 23 Mayıs 2010 tarihinde zuhur ettiğini, Lost dizisinin son bölümünün yayınlanmasıyla, bu mesajın dünyadaki tüm şeytani hücrelere iletildiğini anlatmıştık. Bu bölümde de 23 Mayıs 2010 tarihinde Lost’ un son bölümü yayınlandıktan sonra dünyada neler olduğunu incelemeye çalışacağız. Ama öncesinde ön bilgi olarak bilmeniz gereken bazı detayları derine girmeden inceleyeceğiz.

 

SEMBOLLER

Şeytaniler bir birleriyle semboller üzerinden iletişim kurarlar. İlgilileri bunu zaten çok iyi bilir. Şeytanilerin kullandığı bu sembollerinden bir kaçını bilinenden bilinmeyene doğru inceleyelim.

-PİRAMİT: Oktan KELEŞ’ i yakından takip edenler bilirler ki şeytaniler Giza Piramitlerinin orada, henüz bulunamamış, çöl kumlarının altında gizli bir piramiti aramaktadırlar. Bu piramitin özelliği yeryüzünde şeytanın evi olmasıdır. Şeytanın mantığı şöyle işlemektedir. Allah yarattığını en iyi bilen değil midir? Evet. Dolayısıyla Allah’ın yarattıkları için yeryüzünde kurduğu sistem, bu yaratılmışlığa en uygun, en mükemmel sistem değil midir? Evet o zaman ben bu sistemden daha iyisini kuramayacağıma göre Allah’ın bu sistemini bire bir kopyalayıp, kendi sitemimi de buna uydurayım. Allah’ın sistemine paralel bir sistem oluşturayım. Allah’ı taklit edeyim diye düşünür ( Paralelcilerin, Fetöcülerin kimin ameli üzerine iş yaptığı burada ortaya çıkıyor ). Bunun içindir ki yer yüzünde Allah adına yapılan ilk ev Kabe’ dir. Kabe’ yi çaprazlama ortadan ikiye böldüğünüzde ortaya piramit şekli çıkar. Allah’ı ve yer yüzündeki sistemini taklit eden şeytan kendisine de bir ev yaptırıyor ama piramit şeklinde.

-TEK GÖZ: Her şeyi gören göz. Amerikan 1 Dolarında olduğu gibi … Bunun anlamını zaten aşşağı yukarı herkes bilir.

-ASLAN:  Piramite göre daha az bilinen bir simgesi de aslandır. Bu yüzdendir ki Giza Pramitlerinin yanında insan yüzlü aslan Sfenks’i vardır. Bunun sebebi ise aslan Yahudileri temsil eder. Davut’un simgesi şaha kalkmış aslandır. Yahudiler Davut’un Krallığını şaha kalkmış Taçlı Aslan olarak simgeler. Çünkü Davud’un simgesi aslandır. Kudüs’ü o kurduğu için şu an Kudüs’ün simgesi de aslandır. (Daha fazla bilgi için internete bakılabilir.)

-DAMALI ZEMİN: Bu sembol Mason’larda çok yaygındır. Masonlar kimlerdir derseniz, kurucuları olarak Hz. Süleyman Tapınağının inşasında duvar ustası olarak çalışan Hiram Ustadır. Masonlar Hiram ustayı Pirleri bir nevi mürşitleri olarak görür. Kuran-ı Kerimde Sülayman mabedinin inşasında çalışan duvar ustaları için açıkça Şeytan olduklarını söyler. Amelleriyle şeytana uymuş insanlar değil, bizzat şeytan der. Sad 37 “Bütün duvar ustası ve dalgıç şeytanları da onun emrine verdik.” Mason kelimesinin Türkçe karşılığıda “Duvar Ustası” demektir. Masonlar kendilerini Duvar ustası olarak adlandırır ve görürler. Peki neyin duvar ustalarıdır. Masonlar mürşitleri Şeytan olan ve alt tabakanın çoğu farkında olmasa da, kendilerini,  yeniden Hz. Süleyman tapınağını inşa etmeye adamış kimselerdir. Hz. Süleyman’ın tapınağının yeniden inşası için çalıştıkları için kendilerini pirleri Hiram Usta gibi duvar ustası yani “Mason” olarak adlandırılırlar.  Ve her yerde damalı zemini kullanırlar. Kendi hür iradeleriyle pirlerini, mürşitlerini şeytanı seçmelerinden dolayı, acaba Kuran’da bahsedilen insan şeytanlar Masonlar mıdır ?

-MAVİ BEYAZ KIRMIZI:  Yahudiler Hz. Musa vefat ettikten sonra tekrardan Mısır’a dönüp Mısır tahtını ele geçirip Mısır’ın üç tacına ( Kırmızı Taç/Deshret, Beyaz Taç/Hedjet ve Mavi Taç/Pschent ) sahip olmuşlar ve bundan çok büyük gurur duyarlar. Öyle ki o Mısırın üç Tacına sahip olan Şeytani Yahudi soyundan gelenler İngiltere Devletini kurmuş ve o soydan geldikleri belli olsun diye kurdukları İngiliz Devletinin bayrağını kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden oluşan bir bayrak olarak tasarlamışlardır.  Bu soydan gelenler zaman içerisinde Mısırdan Dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Bir çok devlet kurup bu devletlerin bayrak renklerini de Kırmızı-Beyaz-Mavi renkli yapmışlardır. Birde bu soyun ajanlık faaliyetleri sonucu kurduğu ve etkisi yada sömürgesi altına aldığı devletlerinde bayraklarını bu renklerden oluşturmuşlardır. Dünyada 200 küsür ülke varken, doğada da milyonlarca renk varken neden  50 civarı ülkenin bayrakları MAVİ-BEYAZ-KIRMIZI renklerinden oluşuyor? İngiltere, Amerika, Fransa, Hollanda, Rusya, Avusturalya, Çek Cumhuriyeti … ve daha bir çoğu. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya kuruldu. Sanki bayrak yapacak hiçbir renk yokmuş gibi  MAVİ-BEYAZ-KIRMIZI  renklerinden oluşan, neredeyse Hollanda ve Fransa bayraklarının bire bir kopyasını seçmesinin nedeni nedir? İşte bu şeytani Yahudi soyundan gelen birisi Rusya’nın bayrağına baktığında şu manayı çıkartır. Sovyetler Birliğini yıkıp yerine Rusya Federasyonu’nu kuran biziz ve Rusya hala bizim kontrolümüz altında. Kuzey Kore ve Güney Kore bayraklarının da MAVİ-BEYAZ-KIRMIZI renklerinden oluşur. Bu iki devletin bayraklarının da MAVİ-BEYAZ-KIRMIZI renklerinden oluştuğunu gören şeytani soydan gelen biri aynen şu düşünceye sahip olur.  “Kore’yi ikiye bölüp bir birleriyle savaştırıp sonra da iki ayrı devlet kuran yine biziz. Kuzey Kore bize ( Amerika’ya, İngiltere’ye vb. ) başkaldırıyor gibi gözükse de, aslında hala bizim kontrolümüz altında ve biz Kuzey Kore’yi belli bir plan, proje dahilinde diğer dünya ülkeleri ve insanları tarafından böyle algılanmasını istiyoruz.” diye düşünür.

Bu bölümde şeytanilerin 5 adet sembolünü ele aldık. Şeytanilerin bunlar gibi onlarca sembolü var. İnternette araştırdığınızda bir çoğunu bulabilirsiniz. Biz sadece konumuz için gereken asgari düzeydeki sembolleri ele aldık. Bu sembolleri şeytani soydan gelenlerin ve o soya biat edenlerin nerelerde kullandığını gelin beraberce inceleyelim.

MAVİ-BEYAZ-KIRMIZI renklerinin bayraklarda nasıl kullanıldığını örnekleriyle görelim.

 

Amerika

 

İngiltere

 

Fransa

 

Hollanda

 

Rusya

 

Çek Cumhuriyeti

 

Avusturalya

 

Güney Kore

 

Kuzey Kore

Yukarıdaki bayrak örnekleri çoğaltılabilir. Dünyadaki 200 küsür devletten 50’ye yakın ülkenin bayrakları hep aynı renklerden oluşmuştur. Biz konu anlaşılsın diye sadece bir kaçının bayrağını koyduk. Detaylı incelemek isteyenler internetten araştırabilir. Bu sembollerin kullanım alanı çok geniştir. Hemen her alanda şeytaniler bu sembolleri kullanırlar. Özellikle markaların logolarında. Ama biz şimdi 23 Mayıs 2010 tarihinde Lost dizisinin son bölümü yayınlanıp Deccal’ in geldiği tüm dünya şeytanilerine bildirildikten sonra ne gibi değişiklikler oldu onu inceleyelim.

 

DECCAL’E   BİAT

Lost dizisinin son bölümü yayınlanıp tarih 23 Mayıs 2010’u gösterdiğinde, tüm dünyada hareketlilik başladı. Dünyanın her tarafındaki şeytaniler neredeyse dünya tarihiyle eş, Hz. Adem’den beri bekledikleri kurtarıcı ortaya çıkmıştı. Onları saran bu heyecan ve coşkuyla kendilerince kurtarıcılarına oturdukları yerden hem hoş geldin diyor hem de biat ediyorlardı. Basın, yayın, tv, sinema vb. içine yuvalanmış şeytaniler bu biatleri televizyon üzerinden yapıyorlardı. Peki bu biatlerini nasıl yapıyorlardı? Önemli olan soru bu. Deccal tüm dünya halkına zuhur ettiğinde 9’lar konseyinin başındaki firavun tahtında oturuyor olacaktır. Ancak 23 Mayıs 2010 tarihinde sadece şeytanilerin bileceği şekilde zuhur etti. Gelir gelmez firavun tahtına oturmadı. Operasyonel alanda da tecrübe edinip kendi  ekibini kurduktan sonra firavun tahtına oturacaktır.  Firavun tahtına oturur oturmaz da tüm dünyada hemen zuhur etmeyecektir. Ancak 9’ların başındaki Firavun tahtına oturduktan sonra kendisi, çıkışı için gerekli ortamı hazırladıktan sonra tüm dünya halkına aşikar olarak zuhur edecektir. Bu süreçte yıllar alan bir süreçtir. Bu konuyu ilerleyen bölümlerde işleyeceğiz.  Ama yine de şeytaniler tarafından binlerce yıldır beklendiği  ve onlara göre kurtarıcıları olacağı için, hem kutlamalara hem de 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren biat etmeye başladılar. Bu kişi ve gruplar arasında Türkiye’den de kişi ve kurumlar vardı. Bu durumu bir televizyon kanalı üzerinden örneklendirelim. Biat ettiklerini belirtmek için şeytanilere ait sembolleri kullanırlar.

Türkiye’de insanların en çok televizyon izlediği saatler sizce hangi saatler arasıdır? Genellikle insanlar saat 17:00’ da işten çıkar, 17:40 civarı eve varmış olur. 18:00 gibi televizyon açılır ve haberler başlayana kadar izlenmeye başlanır. Ardından yaklaşık 1 saat haberler seyredilir. Haberlerden sonrada 2 yada 3 saat dizi yada film seyredilir.  İşte tam bu saat aralığında 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren fetullah terör örgütünün televizyonu olan Saman Yolu Tv ( o zamanlar henüz terör örgütü olarak anılmıyorlar ) akşam saat 18:00’dan 22:00 saatleri arasında 3 ay kadar boyunca hiçbir dizi film vesaire yayınlamadan, normal zamanda yayınladığı dizi ve filmlerin hepsini askıya alarak, aslan belgeseli vermeye başladı. Bu durum tam 3 ay kadar devam etti. Neden aslan belgeseli yayınladırlar derseniz yukarıda Aslan simgesinin ne anlama geldiğini incelemiştik. Bu 3 aylık zaman zarfında da televizyonun dizilerini, programlarını, jeneriklerini vb. yeniden yapılandırdılar. 23 Mayıs 2010 Tarihinden önce Saman Yolu Tv’nin reklam jeneriğini aşağıdaki linkteki gibiydi.

Yada aşağıdaki linkin 3:44 dakikasında başlayan jeneriğe bakabilirsiniz.

Bu üç aylık durmadan aslan belgeseli yayınladığı dönemde televizyonun tüm jeneriklerini ve hatta stüdyolarının dekorasyonlarını değiştirdi. Jenerikler değiştikten sonra aşağıdaki linklerdeki gibi oldu.

 

Değişikliği fark ettiniz mi? Her jeneriğinde, Mavi Beyaz Kırmızı renkleri ön plana çıkartılmış durumda.. Mavi Beyaz Kırmızı renkleri şeytaniler tarafından kullanılıyordu. Evet. Ama 23 Mayıs 2013 tarihine kadar çoğunlukla sadece marka logoları ve bayraklarda kullanılıyordu. Ne zamanki Lost dizisinin son bölümü yayınlandı Deccal’e biat için ona bağlı olanlar daha önce sıklıkla kullanılmayan bir sembolü kullanmaya başladılar. Mavi Beyaz Kırmızı. Kullanış şekillerine gelince, yukarıdaki reklam jeneriğinin yanında bir çok şekilde kullandılar ve hala kullanmaya devam ediyorlar. Yukarıdaki reklam jeneriğinde ki gibi Mavi Beyaz Kırmızı renklerini başka hangi kanallar jeneriğinde kullanıyor acaba? Onu bulmayı da sizlere bırakıyorum. 23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir tek jeneriklerle değil çekilen programların dekorasyonlarında ve dizilerde neredeyse her çekilen sahnesinde bunu ve şeytanilerin başka sembollerini kullanmaya başladılar. Dizilerden örnek verecek olursak, her sahnesinde bu 3 rengi bir araya getirmeye çalıştılar. Neredeyse çekilen dizinin her sahnesinde bu üç rengi yan yana kullandıkları için sıradan halkın dikkatini çekmesin diye kimi zaman bu üç rengi olabildiğince en küçük detaya sakladılar, kimi zamanda en ön planda tuttular. Ama ne olursa olsun dizideki her 2 sahneden birinde muhakkak bu üç rengi bir araya getirdiler. Burada dikkat edilmesi gereken şey, üç renge sahip objenin de yan yana olması gerekmekte. Diyelim ki üç renge sahip objedeler ayrı ayrı yerlere koyulmuş yönetmen ustalıkla bu üç objeyi öyle bir açıdan çekiyor ki, bu üç rengi gene de yan yana getiriyor. Üç rengin yan yana gelmediği zamanları saymıyoruz. Çünkü bu tamamen raslantı sonucu olmuş olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir başka noktaysa, bu üç rengi aşşağı yukarı her sahneye yerleştirdikleri için, bu durum fazla fazla dikkat çekmesin diye renklerin en açığından en koyusuna kadar her tonunu kullanıyorlar.

Büyük ayrıntıda bu üç rengin yan yana getirilmesine örnek verecek olursak;

Mavi kot pantolon ve kırmızı kazak ya da t-shirt giymiş birini beyaza boyalı bir duvar önünde konuştuğu bir sahne çekerler.

Küçük ayrıntıda bu üç rengin yan yana getirilmesine örnek verecek olursak;

Çekilen sahnede arkada beyaz bir çamaşır ipi ini üzerinde yan yana duran kırmızı ve mavi mandal bulunur.

Benim bu gibi detayları bulmak için kullandığım teknik, dizinin sahnesinde ilk önce bu üç renkten en çok göze belirgin olan kırmızı rengi tespit etmek, sonrasındaysa kırmızı rengin yanında yöresinde beyaz ve mavi renk var mı onu bulmaktır.

Bu anlattığım şeyleri fetullahçı terör örgütünün televizyon kanalı olan saman yolu tv’nin uygulamasını anlıyorum da diğer kanallarda yayınlanan dizi ve programlarda kullanılmasına bir türlü anlam veremiyorum. Aşşağıda resimlerle göstereceğim durum neredeyse her televizyon kanalı için geçerli. Yandaş medya dahil. Ben bu duruma anlam veremediğim için her hangi bir ithamda bulunmadan  buradan onlara soruyorum. Sizin amacınız ne? Kime çalışıyorsunuz? Bu soruya kendileri direkt olarak muhakkak cevap vermeyeceklerdir. O yüzden bu sorunun cevabını siz okuyucuların vicdanına bırakıyorum.

Şimdi bu söylediğimiz şeyleri geçmişte çekilen bir iki dizinin sahneleriyle örneklendirelim. Ama yukarıda da dediğim gibi, hiçbir ithamda bulunmadan sadece sormak adına bu örnekleri veriyorum.

İlk olarak bilinen bir dizinin rastgele bir bölümünden rastgele zamanlar seçilerek belirgin  olan örnekleri gösterelim. Sonrasında bu örenklerin başaka dizilerde de olduğunu göstermek adına başka bir dizinin rastgele bir bölümü seçilip o dizide de detaya, en küçük örneğe kadar inelim.

İlk dizimiz “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinin 71. Bölümü olsun.

 

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE

Ok işaretiyle belirttiğim yerlerde belirttiğim renklerin nasıl yan yana getirildiğine dikkat edin. Ve bu renkler dizinin kaçıncı dakikasında yan yana getirilmiş 15:17 dakikasında. Şimdi de bu üç rengin bir araya gelişinden 13 saniye sonrasına yani 15:30’uncu dakikasına bakalım.

Kırmızı üst giymiş bayanın giydiği eteğin beyaz olduğunu saymıyorum bile. Siz onu da sayın. Bu durum sonraki sahnelerde de gerçekleşiyor mu yoksa bu dakikalardaki tamamen rastlantı mı dememeniz rastgele daha ileri bir dakikaya atlıyarak bir örnek daha verelim.

Bu sahnedeki yer baş karakter olan Fatmagül’ün çalıştığı ailecek açtıkları lokantanın bir görüntüsü. 2 Saatlik dizinin neredeyse 3’te 1’i bu lokantada geçiyor. Lokantanın dekorasyonuna dikkat edin. Sadece okla gösterdiğim yere değil. Tüm lokanta Mavi-Beyaz-Kırmızı renleriyle dekore edilmiş ki sanki hangi sahneyi çekersek çekelim, ne tarafı çekersek çekelim bu üç renk yan yana gözüksün diye. Ve 33:10 dakikasındaki bu sahne yaklaşık 33 saniye sürüyor ve 33 saniye sonra sahne değişiyor. Şimdi de bu sahneye yani 33:43 dakikasına bakalım.

Daha ileri bir dakikaya atlayıp daha fazla sahneyle örneklendirelim. 55:51 dakika.

Şimdi 14 saniye sonraki sahneye bakalım. Dakika 56:05

Şimdi de bu sahneden 6 saniye sonrasındaki sahneye bakalım. Dakika 56:11

56:11’ de başlayan sahne mutfağa gelen giden, onlarla yapılan sohbetler derken biraz uzun sürüyor. Yeni sahne 1:02:11’de değişiyor. Şimdide o dakikaya bakalım.

Çocuğun kırmızı montu, arkasındaki duvarın Beyaz rengi ve çerçevenin mavisi yine yan yana. Bu sahneden birkaç saniye sonra başlayan bu ortamdan tamamen bağımsız başka bir sahnede Fatmagül karakterinin giyimine bakalım.

Mavi etek, Beyaz Tshirt, Kırmızı hırka.

 

Bütün bunlardan sonra kafanızda şöyle bir soru oluşabilir. İyide bu olay sadece bu dizi için geçerliyse? Şimdi gelin başka bilindik bir diziyle daha ince ayrıntılara inen ikinci bir örneklendirme yapalım.

Bu dizimizde “Kar Para Aşk” dizisi olsun.

 

KARA PARA AŞK

Bu diziyi en küçük deteylara bile bu sembolleri sakladıklarını göstebilmek adına inceliyoruz. Diziyi normal izlerken, yani ekrandaki görüntü akarken Print Screen tuşuyla görüntüler elde edilmiştir. Dolayısıyla resimler görüntü akarken elde edildiği için renkler ve görüntü biraz bulanık çıkabilir. Ve elde edilen bu göüntü sayfaya sığsın diye boyutları küçültüldüğü için zaten ince ayrıntıları incelediğimiz bu karedelerdeki detayların seçilmesi biraz daha zorlaşabilir. Şimdiden hepinizden özür dilerim. Ama diziyi kendiniz izlediğinde bu üç rengin yan yana getirildiği detayları daha net göreceksiniz. Birde bu filmi incelerken remini koyduğum her görüntünün dakika ve saniyesine dikkat edin. Dizilerdeki bir sahne bazen 3 saniye olur, bazense 3 dakika. Senaryoya bağlı. Her sahneye en küçük detayda dahi olsa bu üç rengi gizlediklerini gösterebilmek adına bu vereceğim görüntülerdeki sahnelerin hepsi arka arkayadır. Dakika ve saniyelerden de bunu çok kolay anlayacaksınız. Ve bu resimlerdeki tüm detaylar aşikar olduğu için tek tek açıklama ihtiyacı duymuyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum.

Ne hikmetse kamera oyuncunun arkasını flulaştırınca Kırmızı-Beyaz-Mavi renkler yan yana gelmiş.

Yine aynı renkler yan yana.

Yukarıdaki görüntü karesindeki takvim ne hikmetse Kırmızı-Beyaz-Mavi renklerinden oluşuyor. bir önceki görüntüdeki sahneden 16 saniye sonra gelen yeni sahne.

Yine bir sonraki sahnede de Kırmızı-Beyaz-Mavi renkleri yan yana. Mavi klasör, Beyaz duvar, Kırmızı bayrak.

Yine bir sonraki sahnede de Kırmızı-Beyaz-Mavi renkleri yan yana. Kırmızı Beyaz bayrak Mavi klasör.

Ne hikmetse bir sonraki sahnede de Kırmızı Beyaz bayrağın yanına bu sefer Mavi Klasör yerine Mavi delgeç konmuş. Duvara harita konmuş, onunda renkleri Kırmızı-Beyaz-Mavi. Ne kadar tesadüf değil mi?

Yine bir sonraki sahneden bir bakış açısı.

Yine bir sonraki sahne. Dakika ve saniyeden anlayabilirsiniz.

Buda başka bir sahne. Bu üç rengi ne kadar ince detaya sakladıklarına güzel bir örnek.

Yanlış anlaşılmasın, ben yukarıdaki örnekteki dizilerden dolayı kanalları sorumlu tutmuyorum. Dizilerden dizinin yapımcısı, o dekorasyonu o şekilde yapanlar ve o üç rengi öyle bir açıdan çekip bir arada gösteren yönetmen sorumludur. Ama ben onlarıda sorumlu tutmuyorum. Fetönün kanalındakileri sorumlu tutuyorum, bu diziler içinde yapımcılarına soruyorum bu ne iştir? Bu kadar tesadüf neden bir arada? Benimkisi sadece bir merak.

Televizyon kanallarının nerede durduğunu anlamak için yayınladığı dizilere bakılabilir. Ama kanalın bundan haberi de olmayabilir. Kanalın nerede durduğunu öğrenmek için programların stüdyolarına, yada kanalın jeneriklerine  bakmak daha doğrudur.

 

Misal olarak Haber Türk Kanalına bu soruyu soruyorum.

 

Yada AHaber’e soruyoruz !

Dikkat edin her iki programın stüdyosu birbirinden farklı olmasına  rağmen renkler Mavi Kırmızı Beyaz.

 

Beyaz Tv ..

Görüntünün en altındaki yazı yazan barlara dikkat edin.

Burada konuyu yeterli olacak kadar anlattığıma inanıyor ve bu kadar örnekle bırakıyorum. Diğer kanalları ve dizileri incelemeyi de sizlere bırakıyorum. Ama şu detayı da bilmenizi istiyorum. 23 Mayıs 2010 tarihinden yaklaşık 2014 ortalarına kadar bu sembolleri ulu orta aşikar olarak program ve dizilerde kullandılar. Daha sonrasında çok fazla dikkat çeker diye ( çünkü tüm kanallarda ve dizilerde ulu orta bu semboller vardı. ) ve halk sorgulamaya başlar diye bu sembolleri küçük detaylara saklamaya ve Mavi-Beyaz-Kırmızı renklerin değişik tonlarını kullanmaya başladılar. Örneğin beyaz renk yerine Mavi ve Kırmızı renklerinin yanında durunca Beyaz rengi anımsatacak tüm renkleri kullanmaya başladılar.

Ama şundan emin olun ki neredeyse tüm kanallarda ve tüm dizilerde bu semboller var. Dizilerin neredeyse her karesinde bu üç rengin bir arada kullanıldığını 100’de 1.000.000 gösterebilirim. O kadar iddialıyım. Ama bu yazı yayınlanır yayınlanmaz bu durumun aşikar olduğunu anlayınca hemen değişikliğe gidebilirler. Sizlerde programlara ve dizilere bakıp bu detayları bir türlü bulamayınca demek ki Serdar yazısında yanılmış diyeceksiniz. Eğer kesin sonuca ulaşmak istiyorsanız ilkbaşta hali hazırda yayınlanan programlara ve dizilere bakın. Bu dizive programlarda bu sembolleri bulamıyorsanız bu yazının yayınlanma tarihinden önceki dizilere ve programlara odaklanın derim.

Geçmişte Kuranın şifresini çözdüklerini iddia ettikleri bir program yayınlanıyordu bir televizyon kanalında. Bu programda birçok masonik sembol vardı. Ama bir tanesi vardı ki kimse tarafından bilinmiyordu. Oda programda kurulan stüdyoda sunucu ve konukların oturduğu masa Altıgen bir platformun ortasındaydı. Ne zaman ki Oktan KELEŞ’in kitabı çıktı ( Sanırım Asa kitabındaydı ) ve şeytanilerin toplantılarını İstanbul’da yerin altında Altıgen bir odada yaptıklarını yazdı, kitabın çıktığı hafta bu programın stüdyosundaki Altıgen platformu hemen Beşgene çevirdiler.  Bu yazıda da aynı şey olabilir. Yada tam tersi olabilir. Madem deşifre olduk böyle devam edelim diyebilirler.

Diğer sembolleri kullanmalarına da küçük bir iki örnek verip yazıyı burada sonlandıralım.

Yerdeki damalı zemine dikkat edin. Bu ve buna benzer semboller dizi, film ve programların her tarafında var. Kimisi küçük kimisi büyük. Kimseyi itham etmeden sadece bir vatandaş olarak soruyoruz. Kime ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz?

Zannetmeyin ki diğer dizlerde ve kanallarda bu tür semboller yok. Herkesi zan altında bırakmak istemem ama ben burada fazla yer kaplamasın, yazı çok uzun olmasın diye bir iki örnekle geçiştirdim. Diğerlerini sizlere bırakıyorum.

 

Buda Atatürkçü Düşünce Derneğinin damalı zeminli Logosu. İnsan bu derneği Masonların Atatürk kılıfı altında belli amaçlar doğrultusunda halkı yönlendirmek için kurduğu düşüncesinden alamıyor kendini.

Peki bizim Devletimizin bunlara görünürden bir cevabı oluyor mu? Muhakkak ! Hiç şüphesiz ! Barış Manço’nun Devlet görevlisi olduğunu onaltiyildiz.com defaatle duyurdu yada ima etti. Hatta Gönül Sultanım Oktan KELEŞ Beyden bizzat öğrendiğim, Barış MANÇO zamanımızın “DEDEM KORKUT” makamındaki kişisiydi. Sazıyla sözüyle halka ve yönetime yön verirdi. Yaptığı bestelerin sözlerini bir inceleyin isterseniz. Peki konumuzun Barış MANÇO ile ne alakası var derseniz ;

Sultanımızın Sin-AY yazısını okumanızı tavsiye ederim.
http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=1977

O yazıda Sultanımız hangi konulardan bahsediyordu? Ayı kimler bombalıyor? Aydaki Mim vadisini kimler delmek istiyor? Mim harfi iğne deliğine benzer. İğne deliğinden deveyi kimler geçirmek istiyor? …

Barış MANÇO şeytanilerin gene rahat durmadığı bir yılda öyle bir beste yapıp klip çekmiş ki, gelin değerlendirmesini beraber yapalım.

Barış Manço – İşte Hendek İşte Deve

 

 

Klibin başında şeytanilere mesaj vermek için Mavi-Beyaz-Kırmızı renklerini bir araya getiren bir kıyafet giymiş ve üstüne Madalyon asmış. Madalyonu şöyle bir okşadıktan sonra, artistik bir ifadeyle güneş gözlüğünü takıyor. Ve sonra arabasını parlatıyor. Şeytanilerle alay edercesine “Biz çok rahatız, siz düşünün” mesajı veriyor.

İşte hendek (iğne deliği)
İşte deve
Ya atarsın
Ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin
Zordur almak bizden kızı

Devamını çözmeyi sizlere bırakıyorum.

Kırmızı-Beyaz-Mavi renklerini çözmeye başladığınızda etrafta onlarca küçük yerel firmanın da bu renkleri logolarında kullandığını göreceksiniz. Bu onlarında şeytanilere çalıştığı, Deccal’e biat ettiği anlamına gelmiyor. Onların logolarında kullanmalarının sebebi, tüm örnek aldıkları, idol olarak gördükleri firmaların logoları bu renklerden oluştuğu için, onlar bu renkleri kullanıyorsa bir bildikleri vardır diyerek kendi logolarını da bu renklerden oluşturuyorlar.

Haaa bu arada unutmadan bu sembolleri Deccal’in televizyon başına oturup dünyadaki tüm programları inceleyerek kim benden kim benden taraf değil diye incelediğini düşünmeyin. Bu işi onun için Birinci Bölümde Anlattığım Yapay Zeka otomatikman yapıyor. Hem de insanların çoğunun fark etmeyeceği ince detaylara kadar.

 

Saygılarımla

Share.

About Author

Kalpoder Web Sitesi Yöneticisi ve "Bir Meczup Kalperen'in Rüyası" Yazı Dizisinin Yazarı

8 yorum

 1. MURAT ATEŞ on

  Serdarım yüreğine, eline, aklına ilmine sağlık. Duman ettin ortalığı. Gurur duydum. Allah yar ve yardımcın olsun.

 2. KAAN MURAT on

  Kalperenlerin paylaşımı onaydan geçmeden yayınlanmaz ve tüm Kalperenler bu yazıları okur
  dikte yoktur,dayatma yoktur.İsteyen inanır isteyen inanmaz fikirlere saygı vardır…
  Tüm Kalperenlere ve Oktan Keleş Hocamıza yürek dolusu sevgiler.Sevgi ve selametle.Aşk ile.Gerçeğe huu

 3. BUĞRA AYYILDIZ on

  Budun akama kalpten sevgilerim ve saygılarımla.Ben Deruni Devlet Kutsal Halıda İstanbul Tehlike altında kısmının 2010 da olduğunu düşünmüştüm o dizi ve pek çok başka yapımı bununla ilişkilendirmiştim şimdi yazıyı okurken aklıma takılan Melami Savaşlarındaki dna çalışmalarıyla o meşum çoçuğu ürettiler fe şu an hayatta mı tabi KORKMA parolamızdır fakat bu kısmı anlayamadım Atabegim şu an o varlık hayatta mı

 4. HALİL İBRAHİM ÇELEBİ on

  Bazen öyle anlar vardır ki gerçekten anlamlandırmakta güçlük çekeriz.Musa a.s. da Hızır a.s. inanmadı hep mantıki delil istedi görmek istedi ve yola devam edemedi.hep delil isteyenler şunu da yaz bunu da yaz diyenler de yola devam edemeyenler dir.zaten öyle bir belge ye dayanmasa böyle ciddi bir konu yazılamaz.eee her belgeyi de herkesin gözü ne sokmak istemiyoruz.gerekirse zamanı gelince zaten ortaya çıkar bir kitapta çizgi roman sanır okumazsınız.fetö yü 2008 de gene bir kitapta şiir olarak haber veren ve aldatılmayan zamanın sultanına sevgi saygı ve hürmetlerimi sunarım.

 5. SERKAN BAYHAN on

  sevgili kardeşim mavi beyaz kırmızı bayraklar konusunda a dan z ye sana katılıyorum samanyolu tv nin reklam jenerikleri konusunda da sana katılıyorumiyi yakalamışssın fakat diğer dizilerde ki alıntıların ve yakalamış olduğun noktalar biraz ütopik olmuş orda hersey tamamen rastlantı gün içersinde bu renklerin beraber yanyana geldiğini sıkça görebileceğimiz durumlar söz konusu olabiliyor.bunu bilinçli yapıcak olan yönetmen yada senarist prime time da herkesin televizyon başında olduğu anda öyle bi yerde yaparki şeytanilerin anlayacağı gibi sen de hehhh işte bu dersin zaten.herşeye rağmen tebrik ederim güzel olmuş

 6. ARKADAŞ EŞ ŞEK on

  binlerce renkten sadece bir-kaçını görüyoruz.

  yazında güney kore bayrağı çıkmamış.
  çıksa şaşardım zaten.

  https://duckduckgo.com/?q=korean+flagg&t=opera&iax=images&ia=images

  bordo mavi, trabzon spor renklerine benziyor. ying yang olan çifter balık da bu renkte. zemin beyaz ve i-ching olan yerler kara.

  iyi de birilerinin rüyasına girip, ikinci cihan harbinden sonra bu bayrağı şekillendiren birileri, mavi beyaz hasta alt bezine aynı şekilde nasıl oluyor da tanışık olacak olmuş, değil mi?

  münafığın tersine, kur-an ilahi bir hakikat olduğunu net biçimde anlayıp, buna rağmen inkar eden pis hahamlar lar ve reklamcısı sizler hepiniz kofsunuz!

  2200 lerde haritada israil diye bir yer yok!

  bir ara şükür secdesi yapacağım inşaa allahu.

  keşke 2. cihan harbinden sonra hiç kurulmasaydı, putinin rüyasına girilip söyletildiği gibi: israil, ‘dünyanın kibirli mundar kanseri’

 7. SERKAN AYDİN on

  guzel bir yazi..her kismina katilmiycak olsamda bazi yerlerinde gercek tespitleriniz var..herseyden ote bir emek var..davutun ve yahudilerin semnollerinden birinin aslan olmasi,mavi kirmizi beyaz rengin antik misirda onemli yeri olduğu gbi hatta ingiltere kraliyet ailesinin kendi beyanları da dahil olmak uzre firavun soyundan geldiklerini mavi kan tasidiklarini iddia etmeleri hatta devletin cogu organlarini misir rituel ve sembollerinden esinlenerek tasarladiklari gbi gercek tespitleriniz var ama su dizilerdeki mavi beyaz kirmizi saptamaniz cok zorlama ve atil olmus..yani bu 3 renk en cok kullanilan renkler her ortamda her yerde dikkat kesilirseniz yan yana bile sikca geldiğini rastgele olarak gorursunuz zaten.mavi kirmizi ve atiyorum sari rengi getirin beyaz yerine gene cokca bulursunuz 3 renk kombinasyonunu..ayrica diyelimki semboller ve simgelerle insanlara bu renkleri gosterseler ne olur insanlar anlamini seytani anlamini bilmedegi sembollerle surekli sublimanal olarak maruz kalsa ne olucak insanlar uzerinde ne gbi etkisi olucak..ben soyluyim sifir hic birsey..ben tvde defaatle defalarca piramit gördüm eee nolcak yani?bende bunu anlamıyorum..he kendi aralarinda haberlesmek icin kullaniyor diyorsaniz buda mantıksız dunyada bu kadar guclu soz sahibi bilim sanat teknolojode koc basi olan gurubun haberlesmek icin bole basit seylere ihtiyaci olurmu allahaşkına?

Leave A Reply